Μουσική

Ένα πρόγραμμα γνωριμίας και εξοικείωσης με τη μουσική τέχνη και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Κινητική Αγωγή

Το πρόγραμμα κινητικής αγωγής στην εγρήγορση και αφύπνιση του σώματος μέσα από κινητικά παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια αλλά και απλές ασκήσεις γυμναστικής.

Θεατρικό Παιχνίδι

Δραματοποίηση, γνωριμία με τη δραματική τέχνη, δημιουργία θεατρικών και παρακολούθηση παραστάσεων μέσα από εξορμήσεις αλλά και επισκέψεις ομάδων στο χώρο μας.

Γνωριμία με την Αγγλική Γλώσσα

Προσέγγιση και γνωριμία  με την Αγγλική γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο και ανατροφοδότηση της κατανόησης-εμπέδωσης του λεξιλογίου μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το πρόγραμμα αφορά τα νήπια και τα προνήπια.

Ψηφιακός Εγγραμματισμός

Ένα πρωτότυπο πρόγραμμα γνωριμίας με τις νέες τεχνολογίες και απόκτησης δεξιοτήτων εγγραμματισμού στα Μέσα. Γνωριμία με τα οφέλη, τους τρόπους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν σε αυτές.