Μουσική

Ένα πρόγραμμα γνωριμίας και εξοικείωσης με τη μουσική τέχνη που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Κινητική Αγωγή

Το πρόγραμμα κινητικής αγωγής στοχεύει στην εγρήγορση και αφύπνιση του σώματος μέσα από κινητικά, παραδοσιακά και σύγχρονα παιχνίδια αλλά και μέσα από απλές ασκήσεις γυμναστικής.

Θεατρικό Παιχνίδι

Δραματοποίηση, γνωριμία με τη δραματική τέχνη, δημιουργία θεατρικών και παρακολούθηση παραστάσεων μέσα από εξορμήσεις ή επισκέψεις ομάδων στο χώρο μας.

Γνωριμία με την Αγγλική Γλώσσα

Προσέγγιση και γνωριμία  με την Αγγλική γλώσσα με παιγνιώδη τρόπο και ανατροφοδότηση της κατανόησης-εμπέδωσης του λεξιλογίου μέσα από δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται στα νήπια και τα προνήπια του σχολείου μας.

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Στο Εργαστήρι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες τις επιστήμες των μαθηματικών, μηχανικής, φυσικής, χημείας, αρχιτεκτονικής και πολλές ακόμα!
Θέτονται ερωτήματα και τα παιδιά ανακαλύπτουν τις απαντήσεις μέσα από κατασκευές, πειράματα, παρατήρηση και πολλές δοκιμές. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι πρακτική (hands-on).
Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός της LEGO® Education και τα παιδιά δουλεύουν ομαδικά για να φτάσουν στις λύσεις.