Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Πρωινή και απογευματινή λειτουργία

Οι δύο βάρδιες του σχολείου μας χαρακτηρίζονται από ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα το οποίο επικεντρώνεται στην καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και αξιών, προ-γλωσσικών, προ-μαθηματικών, μουσικο-κινητικών, εικαστικών και δεξιοτήτων δραματοποίησης. Το πρόγραμμα συμπληρώνεται από μαθήματα εγγραμματισμού στα ψηφιακά μέσα, γνωριμίας με την αγγλική γλώσσα, ρομποτικής και κρουστών μέσα από τα εργαστήρια-clubs που προσφέρονται.
-------------------------------------------------------
Ενδεικτικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα:

Πρωινά Τμήματα

7:00- 8:30 Προσέλευση παιδιών- ελεύθερο παιχνίδι
8:30- 9:15 Πρωινό
9:15- 9:30 Τακτοποίηση- προσωπική υγιεινή
9:30- 11:30 Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων
11:30- 12:15 Διάλειμμα
12:15- 12:30 Τακτοποίηση- προετοιμασία για φαγητό
12:30- 14:00 Μεσημεριανό φαγητό- προσωπική υγιεινή
14:00- 15:30 Ύπνος-χαλάρωση. Ημι-δομημένες δραστηριότητες για τα παιδιά που δεν ακολουθούν το πρόγραμμα του ύπνου.

Απογευματινά Τμήματα
15:30- 16:15 Ελεύθερο παιχνίδι
16:15- 17:00 Απογευματινό γεύμα.
17:00- 18:15 Πρόγραμμα οργανωμένων δραστηριοτήτων
18:15- 19:00 Διάλειμμα
19:00-19:15 Τακτοποίηση-προετοιμασία για φαγητό
19:15- 20:00 Βραδινό φαγητό-προσωπική υγιεινή
20:00-20:30 Χαλάρωση και ημι-δομημένες δραστηριότητες
20:30-21:30 Ελεύθερο παιχνίδι και προετοιμασία για αναχώρηση