Σπιτόδενδρο: Παιδικός Σταθμός, Νηπιαγωγείο, Θεσσαλονίκη
Δραστηριότητες
17/04/2021

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (16/04/21)

Πηγή φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Δραστηριότητες
09/04/2021

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (9/04/21)

Πηγή φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Δραστηριότητες
04/04/2021

Παίζω και Μαθαίνω Μαζί με τα Παιδιά (02/04/21)

Πηγή Φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Δραστηριότητες
27/03/2021

Παίζω και Μαθαίνω Μαζί με τα Παιδιά (26/3/21)

Πηγή Φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Δραστηριότητες
19/03/2021

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (19/3/21)

Πηγή φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Σπιτόδενδρο
Δραστηριότητες
30/12/2020

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (30/12/20)

Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να υλοποιήσετε…
Read More
Δραστηριότητες
17/12/2020

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (17/12/20)

Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να υλοποιήσετε…
Read More
Σπιτόδενδρο
Δραστηριότητες
10/12/2020

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (10/12/20)

Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες τις οποίες μπορείτε να υλοποιήσετε…
Read More
Σπιτόδενδρο
Δραστηριότητες
02/12/2020

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (02/12/20)

Πηγή φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More
Σπιτόδενδρο
Δραστηριότητες
25/11/2020

Παίζω Και Μαθαίνω Μαζί Με Τα Παιδιά (25/11/20)

Πηγή φωτογραφίας: New York Times Η ομάδα του Σπιτόδενδρου σας παρουσιάζει μια σειρά από δραστηριότητες…
Read More